Den vigtigste bestemmende faktor med hensyn til et positivt syn på sex, efterhånden som man ældes, er den holdning vi kvinder har. Vores holdning til vores krop og hvordan vi opfatter os selv seksuelt er påvirket af alt fra vores følelser, erfaringer og selvrefleksion. De ændringer, du oplever er ikke nødvendigvis ensbetydende med at kroppen er i stykker eller defekt.

Kliniske synspunkter vs mediernes synspunkter

Overgangsalderen og midtvejskrise ses ikke længere som barrierer for det seksuelle syn for kvinder. Det er blot en forudsigelig konsekvens af aldring, men at det resulterer i nedsat fysisk intimitet er direkte vrøvl. Det er et vigtigt aspekt af seksuel sundhed fortsat at engagere sig i seksuel aktivitet. Dette er ikke begrænset til samleje, men omfatter også selvstændig nydelse og orgasme. Dette er relevant, da den længere levealder for kvinder generelt kan resultere i mangel på en seksuel partner. Undersøgelser viser, at mindst halvdelen af raske kvinder over 60 år engagerer sig i onani.

The more that sexual response is stimulated, the better it works. It also holds true that more sexual expression for women results in an improved libido and arousal response. Satisfying physical intimacy is a positive reinforcer to create added bonding and more gratifying intimacy. This mechanism works on all physical levels — neurochemical, vascular and hormonal.

Jo mere seksuel respons stimuleres, jo bedre virker det. Det gælder også for kvinder, da flere seksuelle udtryk resulterer i en forbedret libido og seksuel ophidselse. Tilfredsstillende fysisk intimitet er en positiv forstærker til at skabe tættere og mere glædeligt intimitet. Denne mekanisme virker på alle fysiske niveauer – neurokemiske, vaskulære og hormonelle.

Intimitet i relationer

Efterhånden som relationer ændrer sig for kvinder senere i livet, har de også effekt på deres seksuelle funktion og tilfredshed – især for par i langsigtede relationer. Ideelt er der en forøgelse af intimitet gennem andre forhold. Andre finder en seksuel opdagelse af dyb forbindelse og anden betydning, end den de kendte til i deres ungdom. Partnere, der forstår hinanden og kan forbinde sig til hinanden på et dybere plan, nyder seksualitet sammen gennem en ny form for sensuel, åndelige og legende intimitet.

At finde din seksuelle lykke

Vi er aldrig for gamle til at føle glæde. Ældre kvinder er blevet socialiseret til at tro, at det at have seksuelle lyster og behov er forkert. Der er et fravær af, hvad en sund seksualitet senere i livet skal se ud. Dette forhindrer kvinder i at identificere og handle på deres egne seksuelle lyster og behov.

LEAVE A REPLY

16 − seven =